Sexuality is desirable, or even necessary, at any age

In January 1971, the following statement by a Belgian man appeared in a joint publication by the NVHS (Dutch Union for Sexual Reform) and the COC (Dutch Union for the Integration of Homosexuals).

Taken from the collection Positive Memories, compiled by T. Rivas.


“I know from my own experience that a [voluntary] pedophile relationship can be harmless for a boy. As a child, I was in such a relationship myself and it only made me and my adult partner happy. The expression of sexuality is desirable, or even necessary, at any age, and if a child is not told that it does anything wrong, it will help him become a care-free, uncomplicated, cheerful human being.”


Dutch original text:

Bron: Ingezonden brief ‘Pedofilie 1’ door ‘naam en Belgisch adres bij redactie bekend’; Seqtant (eenmalige uitgave NVSH & COC), nr. 1; januari 1971.

Ik verklaar uit eigen ervaring dat een pedofiele verhouding een knaap geen schade kan berokkenen. Als kind heb ik zelf zo’n verhouding gehad en ze heeft mij alleen maar gelukkig gemaakt, evenals mijn volwassen partner. De uiting van de seksualiteit is op elke leeftijd gewenst, om niet te zeggen noodzakelijk, en kan een kind, dat niet voor ogen wordt gehouden dat het daarmee verkeerd doet, laten opgroeien tot een ongedwongen, ongecompliceerd, levenslustig mens. Want tenslotte is het de seksualiteit die hoofdzakelijk ons leven regeert. […] Om te besluiten wil ik nog het volgende zeggen: De inzender van het stukje uit het bovengenoemde nummer van Sextant, die vraagt wanneer er aandacht voor de problematiek van de pedo komt, kan zich beter geen illusies maken. Over honderd jaar misschien, wanneer de algemene intelligentie, die er nu toch geleidelijk begint op vooruit te gaan, zover zal gevorderd zijn dat men het woord mensdom terecht zal mogen vervangen door mensheid, zullen wet en maatschappij ook aan een pedofiel het recht toekennen om zichzelf te zijn.