Ostatnia aktualizacja strony: mar 06, 2020

Ucz się Ethereum

Witaj na ethereum.org/pl/learn, stronie z artykułami, która pomoże ci lepiej poznać i zrozumieć Ethereum. Ta strona zawiera informacje techniczne oraz nietechniczne artykuły, przewodniki i zasoby. Jeśli Ethereum to dla ciebie zupełna nowość, sugerujemy, aby rozpocząć od tej strony.

Oto kilka doskonałych tekstów na początek:

Oprócz informacji zawartych na tej stronie istnieje wiele zasobów stworzonych przez społeczność, które warto sprawdzić:

Podstawy Ethereum

Nowy na Ethereum? Poniższe artykuły i zasoby pomogą ci zacząć.

Jak działa Ethereum

Szczegółowe artykuły na temat tego jak działa Ethereum i technologia blockchain.

Inteligentne kontrakty

Inteligentny kontrakt (ang. „smart contract”) to prosty fragment kodu uruchamiany w Ethereum. Nazwa „kontrakt” wynika z tego, że kod działający na Ethereum może kontrolować wartościowe rzeczy, takie jak ETH lub inne zasoby cyfrowe.

Proof of Work i kopanie kryptowaluty

Ethereum używa obecnie systemu o nazwie „Proof of Work”. Umożliwia to sieci Ethereum uzgodnienie stanu wszystkich informacji zapisanych w blokchain Ethereum i zapobiega niektórym rodzajom ataków gospodarczych.

W ETH 2.0 Ethereum zostanie przeniesione do innego systemu o nazwie „Proof of Stake”. Czytaj więcej o ETH 2.0 poniżej.

Klienci i węzły

Sieć Ethereum składa się z wielu węzłów, z których każdy obsługuje kompatybilne oprogramowanie klienckie. Istnieją dwa klienty używane przez większość węzłów: Geth (napisany w Go) i Parity (napisany w Rust).

Zwiększanie skalowalności Ethereum

Podejmowanych jest wiele starań, aby Ethereum było bardziej „skalowalne” poprzez poprawę jego szybkości i ogólnej przepustowości transakcji. Zasadniczo są one podzielone na rozwiązania typu „Warstwa 1” oraz „Warstwa 2”.

„Warstwa 1” odnosi się do poprawy podstawowego protokołu Ethereum. Najważniejszym projektem w pracy nad udoskonalaniem podstawowego protokołu Ethereum jest ETH 2.0.

„Warstwa 2” odnosi się do technologii „nadbudowanych" na podstawowym protokole Ethereum, umożliwiając większą skalowalność bez utraty bezpieczeństwa. Istnieją również technologie „spoza łańcucha”, takie jak łańcuchy boczne, które umożliwiają większą skalowalność poprzez zastosowanie innego zestawu kompromisów w domenie bezpieczeństwa.

Płatności i State Channels

Łańcuchy boczne

Plasma

ETH 2.0

ETH 2.0 (znany również jako „Serenity”) odnosi się do kolejnej ważnej aktualizacji podstawowego protokołu Ethereum. Łączy kilka ulepszeń podstawowego protokołu Ethereum lub tzw. „Warstwy 1”.

ETH 1.x

ETH 1.x to nazwa zbioru aktualizacji do istniejącego protokołu Ethereum. Celem jest dalsza poprawa i utrzymanie Ethereum, w czasie gdy nadal rozwijana i wdrażana jest ETH 2.0.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EthHub’s explainer page about ETH 1.x

Kryptoekonomia

„Kryptoekonomia” to praktyczna nauka budowania systemów rozproszonych, w których właściwości tych systemów są zabezpieczone zachętami finansowymi, a mechanizmy ekonomiczne są gwarantowane przez kryptografię. Jest to ogólny trend w projektowaniu i skalowaniu technologii blockchain, takich jak Ethereum i Bitcoin.

Krytyka i sceptycyzm

Krytyczne spojrzenie na Ethereum i kryptowaluty.